CALCIUM L-THREONATE คืออะไร ต่างยังไงกับแคลเซียมแบบเดิม?

เพราะว่าร่างกายมนุษย์เราไม่สามารถสังเคราะห์แคลเซียมเองได้ จึงจำเป็นที่ต้องหาตัวช่วยจากการทานสิ่งต่างๆ เช่น อาหารที่อุดมด้วยแคลเซียม หรือไม่ก็ทานแคลเซียมในรูปแบบสกัดเป็นเม็ดฟู่แทน ซึ่งในยุคแรกๆ ได้มีการคิดค้นแล้วสกัดออกมาเป็น “แคลเซียมคาร์บอเนต” แต่ยังไงก็ตามปัจจุบันนี้คนรักสุขภาพต้องไม่พลาดที่จะทำความรู้จักกับแคลเซียมตัวใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่าง “CALCIUM L-THREONATE”

การออกกำลังกายกับการเพิ่มความสูง

แผ่นการสร้างกระดูก (growth plate) เป็นส่วนสำคัญหลักในกระบวนการสร้างกระดูกซึ่งมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตตามยาวของโครงกระดูก การเจริญเติบโตของโครงกระดูก ได้แก่ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของความยาวของกระดูกและมวลกระดูกเพิ่มในช่วงระยะเวลาชองเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มขึ้นของความยาวของกระดูกเป็นดัชนีวัดการเจริญเติบโตของความสูง ซึ่งเป็นผลมาจากความเครียดทางกล (mechanical stress) เช่น การออกกำลังกาย

อาหารและโภชนาการกับความสูง

ในอดีตเป็นที่เข้าใจกันว่าความสูงเป็นเรื่องของพันธุกรรม แต่ในปัจุบันจากการศึกษาวิจัยทำให้ทราบว่าอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมความสำคัญอย่างยิ่งกับความสูง

เข้าใจความสูงเพื่อพัฒนาความสูง

ในปัจจุบันความสูงมีอิทธิพลต่อจิตใจ สังคม และโอกาสในการทำงาน ดังนั้น การพัฒนาความสูงของลูกน้อยควรมีการวางแผนให้ถูกหลักในช่วงเวลาทองของลูก