ข่าว Open House เปิด HiCare สาขาที่ 2 สาขาพระราม 9

สูงขึ้นได้ โดยไม่ต้องศัลยกรรม! ด้วย 3 นวัตกรรม

ความเตี้ยไม่ใช่โรคแต่เป็นภาวะหนึ่งที่เราสามารถแก้ไขได้ แน่นอนว่าส่วนหนึ่งมาจากกรรมพันธุ์ แต่ไม่เพียงแค่นั้น ภาวะเตี้ยอาจเกิดจากการขาดโภชนาการ

ในปัจจุบันแม้จะมีการศัลยกรรมเพื่อเพิ่มความสูง แต่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนเช่นการปรับโภชนาการ การออกกำลังกาน ปรับบุคลิกภาพตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้ใช้ชีวิตในอนาคตได้ง่ายกว่า

ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความสูง โดยทั่วไปคนเราจะสูงได้แค่ไหน เกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก 6 ชนิดด้วยกันดังนี้

  1. ยีนหรือพันธุกรรม ยีนที่ควบคุมเกี่ยวกับความสูงมีหลายยีน ซึ่งมีผลต่อความสูง ดังนั้นพ่อแม่ที่สูง ร่วมกับปู่ย่าตายายสูงด้วยทั้งตระกูล ลูกก็มักจะตัวสูง ความผิดปกติของยีนบางตัวทำให้สูง เช่น การผ่าเหล่าของยีน การขาดเอนไซม์ เป็นต้น
  2. ฮอร์โมน ฮอร์โมนกระตุ้นความสูงในวัยเด็กคือฮอร์โมนเจริญเติบโตที่กระตุ้นกระดูก ทำให้มีการขยายตัวเป็นผลให้กระดูกยาวขึ้น
  3. อาหารการกิน อาหารมีส่วนสำคัญมากในการเจริญเติบโตของร่างกายซึ่งรวมถึงกระดูก ดังนั้นสารอาหารที่สร้างเสริมกระดูกจึงมีความสำคัญต่อความสูง ส่วนประกอบสำคัญ ของกระดูกคือ แคลเซียม ฟอสฟอรัส  และโปรตีนในเนื้อกระดูก
  4. การออกกำลังกาย นักกีฬาบางประเภทมีรูปร่าง สูงใหญ่ เช่น บาสเกตบอล ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล เป็นต้น ส่วนนักกีฬาบางประเภทมีรูปร่างเตี้ยเล็ก เช่น ยิมนาสติก บัลเลย์ เป็นต้น ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจัยหลักคือ ประเภทของกีฬาเป็นตัวคัดเลือกให้คนรูปร่างสูงหรือเตี้ยเพื่อให้ได้เปรียบในเชิงกีฬาประเภทนั้นๆ คนรูปร่างเตี้ยก็จะได้เปรียบในเชิงกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยความสูง
  5. โรคหรือความเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ โรคโลหิตจางทาลัสซีเมีย โรคติดเชื้อเรื้อรัง เช่นวัณโรค โรคเอดส์ ทำให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนไอจีเอฟ-1 (IGF-1)    ลดลง การเจริญเติบโตช้าลง และความสูงสุดท้ายไม่สูงเต็มที่ตามศักยภาพทางพันธุกรรม
  6. ยาหรือฮอร์โมนบางชนิด ตัวที่สำคัญและใช้บ่อยในเวชปฏิบัติ คือ สตีรอยด์มีผลกดฮอร์โมนเจริญ เติบโต มีผลต่อกระดูกโดยตรง ทำ ให้การสร้างกระดูกลดลง และการสลายกระดูกเพิ่มขึ้น มีผลในการต้านฤทธิ์ของวิตามินดี ทำให้การดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสในลำไส้ลดลง  ทำให้มีการสูญเสียแคลเซียม ทางไตด้วย จึงทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุน หรือกระดูกบางลง การเจริญเติบโตช้าลง และความสูงเต็มที่ต่ำกว่าศักยภาพตามพันธุกรรม

นางเพ็ญศิริ ปันยารชุน ผู้อำนวยการศูนย์ความสูง HiCare เปิดเผยว่า HiCare ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพความสูง ได้แก่ ทีมบุคลากรอาจารย์ทางการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ นักวิจัย และทีมผู้ชำนาญด้านการปรับบุคลิกภาพ

ร่วมกันนำองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์และกายภาพ มาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความสูงโดยเฉพาะ ให้กับเด็กที่กังวลเรื่องความสูง หรือเด็กที่มีปัญหาการเจริญเติบโตของร่างกายที่ทำให้สูงช้า หรือสูงไม่ได้มาตรฐานตามวัย ภายใต้ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อความสูงในเด็ก ทั้งทางด้านพันธุกรรม โรคประจำตัว โภชนาการ กิจวัตรประจำวัน และการออกกำลังกาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวว่า “HiCare ศูนย์ความสูง” มองเห็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพความสูงในเด็กแต่ละคนในช่วงเวลาทองของความสูง (Growth Period) ด้วยการเสริมสร้างปัจจัยที่มีส่วนช่วยกระตุ้นความสูงในทุกๆ องค์ประกอบ ภายใต้แนวทางพัฒนาบนหลักการและองค์ความรู้ที่พิสูจน์ได้ จึงได้เปิดให้บริการ“HiCare ศูนย์ความสูง” สาขาแรกในปี 2564 ที่ตึก QissMall กล้วยน้ำไท โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพความสูงให้กับเด็กวัย 6 – 18 ปี ด้วยโปรแกรมเพิ่มศักยภาพความสูง 3 โปรแกรมหลัก

เด็กๆ ที่เข้าโครงการจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านแบบตัวต่อตัว หรือ “One On One Expert Service” ประกอบด้วย

1. โปรแกรม “Fit to TALL” คือ โปรแกรมการออกกำลังกายควบคู่กับการทำกายภาพ เพื่อส่งเสริมด้านความสูง ซึ่งถูกออกแบบเฉพาะบุคคล (Personal Precision Training for Height) “มุ่งเป้า” เพื่อความสูง และหาจุด“ที่สุด” ของการหลั่งสาร IGF-1 (โกรทฮอร์โมนช่วยเพิ่มความสูง)  โดยการทำงานของทีมงานนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ผ่านการอบรมการฝึกสอนการออกกำลังกายในเด็ก และผ่านการดูแลนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ และนักกายภาพบำบัดชำนาญการ

2. โปรแกรม “Chill to TALL”  คือ โปรแกรมด้านกายภาพและการออกกำลังกาย โดยเน้นการช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และเตรียมความพร้อมของกระดูกเพื่อ “มุ่งเป้า” เพิ่มความสูง  โดยการทำงานของทีมงานนักกายภาพบำบัดชำนาญการ หมายเหตุ เรามีโปรแกรมทดลอง “Trial Program” สำหรับน้องๆ และผู้ปกครอง ที่ต้องการปรึกษา และทดลองเสมือนจริง ก่อนตัดสินใจสมัครเข้ารับบริการ

3. โปรแกรมเช็คโอกาสสูง “10 Checklist” คือ โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย และสรีรวิทยาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจวิเคราะห์โอกาสสูง 10 รายการ พร้อมคำแนะนำแนวทางปฏิบัติในการเพิ่มความสูงง่ายๆ ที่บ้าน ในกรณีที่ผู้ปกครองอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสความสูงของบุตรหลาน ก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการ

ทุกโปรแกรมของ “HiCare ศูนย์ความสูง” ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครอง และน้องๆ ที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ “HiCare ศูนย์ความสูง” จึงได้เปิดสาขาที่ 2 ที่ตึก The 9th Towers Grand Rama 9 บนถนนพระราม 9 หลังเซ็นทรัล พระราม 9 บนพื้นที่กว่า 500 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น

   1. โซนออกกำลังกาย  (Fit to TALL Zone) เพื่อส่งเสริมการสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ เป็นการใช้กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อช่วยกระตุ้นการหลั่งของโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) โดยเฉพาะะฮอร์โมนตัวสำคัญต่อการออกกำลังกายระหว่างวัน (Insulin like Growth Factor-1: IGF-1) ที่ช่วยเสริมสร้างมวลกระดูก และกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ซึ่งมีอุปกรณ์หลากหลายเพื่อการกระตุ้นความสูง ด้วยการกระแทกและยืดเหยียด และฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ปรับกระดูกสันหลังให้ยืดตรงและแข็งแรง การใช้น้ำหนักตัวธรรมชาติของเด็กในการยืดความสูงผ่านกิจกรรมออกกำลังกาย โดยใช้หลักการและเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา บนอุปกรณ์ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ด้านการยืดกระดูกสันหลัง และยังสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อได้ดีที่สุด โดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขน รองลงมาก็คือ กล้ามเนื้อหน้าอก กล้ามเนื้อหลัง และแกนกลางลำตัว  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะ “มุ่งเป้า” ด้าน “ความสูง”

   2. โซนกายภาพบำบัด ด้วยการใช้อุปกรณ์กายภาพบำบัดที่ทันสมัยหลายชนิด ที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความสูงที่แตกต่างกัน เช่น

– อุปกรณ์กระตุ้นโกรทเพลท (Growth plate หรือ Epiphyseal plate) ในบริเวณข้อต่อ และกระดูก ที่อยู่บริเวณร่างกายรยางค์ส่วนล่าง (Lower limb) และลำตัว โดยการส่ายไปมาเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของกระแสเลือด(Blood circulation) และคลายกล้ามเนื้อ (Muscle relaxation) ผ่านเครื่องมือแพทย์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะเครื่องยิงรังสีอินฟาเรด

– เครื่องมือด้านกายภาพและอุปกรณ์ช่วยยืดกระดูกสันหลัง และกล้ามเนื้อ โดยนักกายภาพชำนาญการ เป็นตัวเสริมในการยืดกระดูกสันหลังโดยเพิ่มช่องว่างระหว่างหมอนรองกระดูก เพื่อรองรับโกรทฮอร์โมนที่ถูกกระตุ้นในการเข้าไปเกาะโกรธเพลท เพื่อผลิตเนื้อกระดูก รวมทั้งกล้ามเนื้อส่วนหลัง และสะโพกให้ตรึง-ตรง

   3. บริการให้คำแนะนำในเรื่องสำคัญที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาความสูง จากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ดังนี้

– บริการตรวจวิเคราะห์โครงสร้างสรีระทางร่างกายพื้นฐานของเด็กแต่ละคน ตั้งแต่ครั้งแรกของการเข้ารับบริการ เพื่อตรวจความผิดปกติของสรีระ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับอาจารย์แพทย์ และนักกายภาพบำบัดวิชาชีพพร้อมให้คำแนะนำผู้ปกครองในกรณีของเด็กๆ ที่มีปัญหาด้านสรีระ เช่น กระดูกสันหลังคด หลังคุ้ม คอยื่น ไหล่เอียง หรือ เท้าแป ซึ่งมีผลสำคัญอย่างมีนัยยะต่อการเจริญเติบโตของน้องๆ โดยเฉพาะด้านความสูง

– บริการให้คำแนะนำด้านการปรับบุคลิกภาพพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กทุกคน เพราะบุคลิกภาพเป็นส่วนสำคัญของมนุษย์ในการที่จะช่วยส่งเสริมหรือขัดขวางความสำเร็จในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน การทำงาน การเข้าสังคม การปรับบุคลิกภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เด็กทุกคน ควรได้รับการปรับปรุง และพัฒนา เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่อนาคตอย่างมั่นใจ

– บริการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการโดยนักโภชนาการผู้เชื่ยวชาญระดับประเทศ เพราะโภชนาการที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็กทุกคน ผู้ปกครองจะได้รับคำปรึกษาและออกแบบรายการอาหารเฉพาะเด็กแต่ละคน เพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมุ่งเน้นส่งเสริมสารอาหารที่จำเป็นเพื่อช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาร่างกายทางด้านความสูง

   3 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเพื่อเพิ่มศักยภาพความสูง ที่ “HiCare ศูนย์ความสูง” นำมาใช้แห่งแรก และที่เดียวในเมืองไทย ภายใต้ลิขสิทธิ์ทางปัญญาและการทดลองทางการแพทย์ ได้แก่

1. เครื่องตรวจองค์ประกอบร่างกาย Body Composition Analysis นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่นำผลการวัดความสูง การตรวจมวลกล้ามเนื้อ ฯลฯ ในเครื่องเดียวกัน มาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายเครื่องแรกในประเทศไทย

2. เครื่องตรวจวิเคราะห์ลักษณะเท้า และน้ำหนักแรงกดฝ่าเท้า Podogram Analyzer มาตรฐานการใช้งานเฉพาะในโรงพยาบาลชั้นนำ ที่ถูกนำมาใช้ในศูนย์ความสูงแห่งแรกในประเทศไทย

3. เครื่องออกกำลัง Vertimpact เพียง 15 นาที เทียบเท่ากับการกระโดดเพื่อการกระแทกถึง 600 ครั้งสิทธิบัตรทางปัญญา และมีผลการทดลอง ทดสอบประสิทธิภาพทางการแพทย์ (Clinical Trial) เครื่องแรกของโลกในประเทศไทย

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวด้วยความมั่นใจว่า “HiCare ศูนย์ความสูง” คือ ผู้นำศูนย์พัฒนาศักยภาพความสูง และที่สุดของศูนย์ความสูง ไม่ว่าจะเป็นด้านขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ นวัตกรรม อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และด้วยความตั้งมั่นในความเป็นเลิศด้านบริการ เราเข้าใจ และให้ความใส่ใจในบริการให้กับเด็กๆ ทุกคน ในรูปแบบ “One On One Expert Service”

เพราะเราเชื่อว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่าง และมีศักยภาพเฉพาะตน ที่สามารถดึงออกมาออกแบบโปรแกรมพัฒนาความสูงที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ผ่านการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการระดับประเทศในศาสตร์ต่างๆ หลายแขนงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสูง เสริมด้วยการสรรหานวัตกรรมที่ทันสมัยมาให้บริการ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลส่งเสริมเด็กๆ ที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพความสูง ภายใต้หลักการ “เคียงข้าง…เพราะเข้าใจ” ซึ่งเป็นปรัชญาในการดำเนินกิจการของ “HiCare ศูนย์ความสูง” ในการให้บริการที่มากกว่าคำว่า “มาก” เพราะเรารู้ความต้องการ และเป้าหมายของเด็กเกี่ยวกับเรื่องความสูงอย่างมืออาชีพ

    “HiCare ศูนย์ความสูง” เปิดสาขาที่ 2 บนทำเลทองถนนพระรามเก้า  บนพื้นที่กว่า  500 ตารางเมตร ตอบรับความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่มีความกังวลใจในเรื่องความสูงของลูกๆ หลานๆ  และน้องๆ ที่มีปัญหาการเจริญเติบโตช้าหรือมีความสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ภายใต้แนวทางพัฒนาความสูงบนหลักการ องค์ความรู้ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้  พร้อมนำเข้าอุปกรณ์ที่จะช่วยพัฒนาความสูง 3 นวัตกรรมล่าสุดที่ได้รับสิทธิบัตรทางปัญญาและการทดลองทางการแพทย์มาใช้เป็นแห่งแรก และที่เดียวในประเทศไทย

เครดิตข้อมูลจาก The Better – https://www.thebetter.co.th/news/health-trend/10166

พ่อแม่ควรกังวล … หากลูกมีความสูงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

Read More »

HICARE SUMMER CAMP 2024

ติวเข้ม เร่งสูง  สำหรับน้องๆที่ต้องการเพิ่มความสูงในช่วงปิดเทอม ตั้งแต่ มีนาคม – พฤษภาคม 2567 นี้

Read More »
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save