IGF-1 คืออะไร?

 

IGF-1 หรือ ชื่อ เต็มว่า Insulin-like Growth Factor-1 เป็นฮอร์โมนการเจริญเติบโตจากฑรรมชาติที่มีสำคัญในการช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต

โดยปกติ ในวัยเด็กและวัยรุ่นจะต้องการโกรทฮอร์โมนที่มากเพียงพอเพื่อช่วยให้ร่างกายเติบโตขึ้น โกรทฮอร์โมนที่ถูกหลั่งจากต่อมใต้สมอง เพื่อส่งสัญญานไปที่ตับ ในตับเพื่อกระตุ้นการสร้าง IGF-1 ซึ่ง IGF-1 จะส่งสัญญานไปกระตุ้น Growth Plate ที่อยู่ที่ส่วนปลายของกระดูก ทำให้กระดูกสามารถขยายยาวขึ้น ส่งผลให้เด็กสูงขึ้นได้ ซึ่ง IGF-1จะหลั่งได้ดีเมื่อร่างกายได้ออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูงอย่างสม่ำเสมอ

โกรทฮอร์โมน และ ฮอร์โมน IGF-1 จะต้องทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้การเจริญเติบโตมีประสิทธิภาพสูงสุดในการกระตุ้นการเติบโต ด้วยการกระตุ้นเซลล์ กระดูกอ่อน กระตุ้นการลำเลียงกรดอมิโน ทำให้เกิดการขยายตัวของเซลล์ และขนาดของกล้ามเนื้อ

ในเด็กบางคนที่อาจจะมีปัญหาด้านการเจริญเติบโต ในช่วงแรกเกิดถึงช่วงก่อนวัยรุ่น เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ หรือ การขาดสารอาหาร และขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ ทำให้เด็กกลุ่มนี้มีขนาดและความสูงน้อยกว่าค่ามาตรฐานของเด็กปกติในวัยเดียวกัน การวิจัยพบว่าเด็กกลุ่มนี้ สามารถเติบโตได้เท่ากับหรือสูงกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน หากได้รับการกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสาร IGF-1 ได้มากขึ้นในช่วงที่เด็กสามารถพัฒนาการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว (Growth Spurt) และส่งผลให้ความสูงสุดท้ายของเด็กกลุ่มนี้ สามารถสูงเพิ่มขึ้นได้เท่ากับหรือมากกว่าความสูงปกติหรือพันธุกรรม

IGF-I จึงกลายเป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญที่ช่วยในการเจริญเติบโต จากการศึกษาวิจัยพบว่า IGF-I ที่เพิ่มขึ้นสามารถช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกและกล้ามเนื้อในวัยเด็ก และเป็นตัวกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนที่มีศักยภาพในเนื้อเยื่อโครงร่าง เช่น กล้ามเนื้อ กระดูก และกระดูกอ่อน ซึ่งเนื้อเยื่อทั้งสามนี้มีส่วนตอบสนองต่อการหลั่งสาร IGF-I และความเข้มข้นของ IGF-I เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษามวลโครงร่างปกติ IGF-I มีส่วนช่วยในการเพิ่มขนาดกระดูก และยังเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกด้วย

ความแตกต่างของการทำงานระหว่างโกรทฮอร์โมนและฮอร์โมน IGF-1 ที่สำคัญ

IGF-1 Growth Hormone
หลั่งได้ดีเมื่อร่างกายได้ออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูงอย่างสม่ำเสมอ หลั่งได้ดีที่สุดในช่วง 22.00 – 02.00 น. เมื่อนอนหลับสนิท
สามารถผลิตได้ทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถสูงขึ้นได้ตลอดเวลา หลั่งเฉพาะในตอนกลางคืน ช่วงที่มีการหลับลึกเท่านั้น
ยังคงผลิตได้เมื่อกระดูกปิดแล้ว เมื่อกระดูกปิดฮอร์โมน จะไม่ช่วยให้สูงขึ้นได้อีก
ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและซ่อมแซมร่างกาย ช่วยซ่อมแซมร่างกายเมื่อร่างกายหยุดเจริญเติบโตแล้ว

พ่อแม่ควรกังวล … หากลูกมีความสูงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

Read More »

HICARE SUMMER CAMP 2024

ติวเข้ม เร่งสูง  สำหรับน้องๆที่ต้องการเพิ่มความสูงในช่วงปิดเทอม ตั้งแต่ มีนาคม – พฤษภาคม 2567 นี้

Read More »
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save