ข่าว Open House เปิด HiCare สาขาที่ 2 สาขาพระราม 9

“HiCare” ผู้นำ “ศูนย์พัฒนาศักยภาพความสูง” เปิดสาขา 2 พระราม 9  ตอบโจทย์ “เด็กไทย” มีปัญหาความสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลก

   “HiCare ศูนย์ความสูง” เปิดสาขาที่ 2 ถนนพระรามเก้า บนพื้นที่กว่า 500 ตารางเมตร ตอบโจทย์พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กไทย แก้ไขปัญหาความกังวลใจเรื่องความสูงของลูกหลาน ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลตามวัย แบบ One on One นำ 3 นวัตกรรมมาใช้เป็นแห่งแรกแห่งเดียวในไทย

หลังจากประสบความสำเร็จจากสาขาแรก (ที่ตึก QissMall กล้วยน้ำไท) ได้รับการตอบรับจากคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และลูกๆ หลานๆ ที่มีปัญหาการเจริญเติบโตช้าหรือมีความสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ภายใต้แนวทางพัฒนาความสูงบนหลักการ องค์ความรู้ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ นำเข้าอุปกรณ์ที่จะช่วยพัฒนาความสูง โดยนำนวัตกรรมล่าสุดซึงได้รับสิทธิบัตรทางปัญญา และทดลองทางการแพทย์มาใช้เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

   นางเพ็ญศิริ ปันยารชุน ผู้อำนวยการ HiCare ศูนย์ความสูง เปิดเผยว่า HiCare ศูนย์ความสูง ก่อตั้งขึ้นโดย ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพความสูง ได้แก่ ทีมบุคลากรอาจารย์ทางการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ นักวิจัย และทีมผู้ชำนาญด้านการปรับบุคลิกภาพ ร่วมกันนำองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และเครื่องมือทางการแพทย์และกายภาพ มาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความสูงโดยเฉพาะ ให้กับเด็กที่กังวลเรื่องความสูง หรือเด็กที่มีปัญหาการเจริญเติบโตของร่างกายที่ทำให้สูงช้า หรือสูงไม่ได้มาตรฐานตามวัย ภายใต้ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อความสูงในเด็ก ทั้งด้านพันธุกรรม โรคประจำตัว โภชนาการ กิจวัตรประจำวัน การออกกำลังกาย ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก

“HiCare ศูนย์ความสูง มองเห็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพความสูงในเด็กแต่ละคน ในช่วงเวลาทองของความสูง (Growth Period) เสริมสร้างปัจจัยที่มีส่วนช่วยกระตุ้นความสูงในทุกองค์ประกอบ ภายใต้แนวทางพัฒนาบนหลักการและองค์ความรู้ที่พิสูจน์ได้ เปิดให้บริการ HiCare ศูนย์ความสูง สาขาแรกในปี 2564 ที่ตึก QissMall กล้วยน้ำไท โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพความสูงให้กับเด็กวัย 6 – 18 ปี ด้วย 3 โปรแกรมหลัก เด็กๆ ที่เข้าโครงการจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว “One On One Expert Service” ประกอบด้วย

1.โปรแกรม “Fit to TALL” คือ โปรแกรมการออกกำลังกายควบคู่กับการทำกายภาพ เพื่อส่งเสริมด้านความสูง ซึ่งถูกออกแบบเฉพาะบุคคล (Personal Precision Training for Height) “มุ่งเป้า” เพื่อความสูง และหาจุด “ที่สุด” ของการหลั่งสาร IGF-1 (โกรทฮอร์โมนช่วยเพิ่มความสูง) โดยการทำงานของทีมงานนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ผ่านการอบรมการฝึกสอนการออกกำลังกายในเด็ก และผ่านการดูแลนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ และนักกายภาพบำบัดชำนาญการ

2. โปรแกรม “Chill to TALL”  คือ โปรแกรมด้านกายภาพและการออกกำลังกาย โดยเน้นการช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และเตรียมความพร้อมของกระดูกเพื่อ “มุ่งเป้า” เพิ่มความสูง  โดยการทำงานของทีมงานนักกายภาพบำบัดชำนาญการ   (มีโปรแกรมทดลอง “Trial Program” สำหรับน้องๆ และผู้ปกครอง ที่ต้องการปรึกษา และทดลองเสมือนจริง ก่อนตัดสินใจ)

 3.โปรแกรมเช็คโอกาสสูง “10 Checklist”  โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย และสรีรวิทยาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจวิเคราะห์โอกาสสูง 10 รายการ พร้อมแนะนำแนวทางปฏิบัติในการเพิ่มความสูงทำได้ที่บ้าน ผู้ปกครองอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสความสูงของบุตรหลาน ก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการ

ทุกโปรแกรมของ “HiCare ศูนย์ความสูง” ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครอง และน้องๆ ที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเปิด สาขาที่ 2 ที่ ตึก The 9th Towers Grand Rama 9 ถนนพระราม 9 หลังเซ็นทรัล พระราม 9 บนพื้นที่กว่า 500 ตารางเมตร แบ่งเป็น

         1. โซนออกกำลังกาย  (Fit to TALL Zone) เพื่อส่งเสริมการสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ ช่วยกระตุ้นการหลั่งของโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) โดยเฉพาะะฮอร์โมนตัวสำคัญต่อการออกกำลังกายระหว่างวัน (Insulin like Growth Factor-1: IGF-1) ที่ช่วยเสริมสร้างมวลกระดูก และกล้ามเนื้อให้แข็งแรง กิจกรรมเหล่านี้ จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะ “มุ่งเป้า” ด้าน “ความสูง”

         2. โซนกายภาพบำบัด ด้วยการใช้อุปกรณ์กายภาพบำบัดที่ทันสมัยหลายชนิด ที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความสูงที่แตกต่างกัน เช่น อุปกรณ์กระตุ้นโกรทเพลท (Growth plate หรือ Epiphyseal plate) ในบริเวณข้อต่อ และกระดูก โดยนักกายภาพชำนาญการ เพื่อรองรับโกรทฮอร์โมน ผลิตเนื้อกระดูก รวมทั้งกล้ามเนื้อส่วนหลัง และสะโพกให้ตรึง-ตรง

และ 3. บริการให้คำแนะนำในเรื่องสำคัญ ที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาความสูง จากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ได้แก่ บริการตรวจวิเคราะห์โครงสร้างสรีระทางร่างกายพื้นฐานของเด็กแต่ละคน ปรับบุคลิกภาพพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กทุกคน เพราะบุคลิกภาพเป็นส่วนสำคัญของมนุษย์ในการที่จะช่วยส่งเสริมหรือขัดขวางความสำเร็จในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่อนาคตอย่างมั่นใจโดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ

“ในโอกาสการเปิดสาขาพระราม 9  ศูนย์ฯ จึงได้เปิดตัว 3 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเพื่อเพิ่มศักยภาพความสูง ที่ HiCare ศูนย์ความสูง นำมาใช้แห่งแรก และที่เดียวในเมืองไทย ภายใต้ลิขสิทธิ์ทางปัญญาและการทดลองทางการแพทย์”

สำหรับ เครื่องตรวจองค์ประกอบร่างกาย Body Composition Analysis นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่นำผลการวัดความสูง การตรวจมวลกล้ามเนื้อ ฯลฯ ในเครื่องเดียวกัน มาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายเครื่องแรกในประเทศไทย เครื่องตรวจวิเคราะห์ลักษณะเท้า และน้ำหนักแรงกดฝ่าเท้า Podogram Analyzer มาตรฐานการใช้งานเฉพาะในโรงพยาบาลชั้นนำ ที่ถูกนำมาใช้ในศูนย์ความสูงแห่งแรกในประเทศไทย เครื่องออกกำลัง Vertimpact เพียง 15 นาที เทียบเท่ากับการกระโดดเพื่อการกระแทกถึง 600 ครั้ง สิทธิบัตรทางปัญญา และมีผลการทดลอง ทดสอบประสิทธิภาพทางการแพทย์ (Clinical Trial) เครื่องแรกของโลกในประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook HiCareCenterTH และแพลตฟอร์มอื่นๆ ของ HiCare ศูนย์ความสูง

เครดิตข้อมูลจาก 77 ข่าวเด็ด – https://www.77kaoded.com/news/rossawanaphatchg/2499614#google_vignette

พ่อแม่ควรกังวล … หากลูกมีความสูงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

Read More »

HICARE SUMMER CAMP 2024

ติวเข้ม เร่งสูง  สำหรับน้องๆที่ต้องการเพิ่มความสูงในช่วงปิดเทอม ตั้งแต่ มีนาคม – พฤษภาคม 2567 นี้

Read More »
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save