ไฮแคร์ คลาสคือ โปรแกรมการออกกำลังกาย ที่ถูกออกแบบมาโดยการใช้หลักการ ความรู้ อุปกรณ์ และเทคนิคต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และกายภาพ โดยมุ่งเป้าหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลจากการเทรน โปรแกรมการออกกำลังกายของไฮแคร์ คลาสได้ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเป้าหมายด้านความสูงและสมรรถภาพทางกายเพื่อให้สมวัยเด็ก โดยมีโปรแกรมสำหรับเด็กที่ต้องการพัฒนาศักยภาพความสูงตั้งแต่อายุ 6 19 ปี โดยแต่ละโปรแกรมจะมีระดับความยากง่าย และถูกออกแบบโปรแกรมให้แตกต่างกันไป ตามช่วงอายุ ปัญหา และการพัฒนาการของเด็กแต่ละคน โดยการออกกำลังกายของไฮแคร์ คลาสจะมุ่งเน้นให้เกิดผลต่อการพัฒนาศักยภาพความสูง อันประกอบด้วย  4 โปรแกรมหลัก ดังนี้

1). โปรแกรมเสริมสร้างกระดูก และกล้ามเนื้อ

เป็นการใช้กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อการกระตุ้นการหลั่งของโกรทฮอร์โมน (Growth hormone) และฮอร์โมนตัวสำคัญต่อการออกกำลังกายระหว่างวัน (Insulin like Growth Factor-1 (IGF-1)) และเสริมสร้างมวลกระดูก และกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ได้แก่ การกระโดดบนแทมโพลีน กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง กระโดดตีบอล กระโดดข้ามบันไดลิง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะเรื่องความสูง

IGF-1 (Insulin like Growth factor one)

อีกหนึ่งฮอร์โมนสำคัญทางออกของคนที่ต้องการเพิ่มความสูงที่หลายคนยังไม่รู้จัก
มีความแตกต่างจาก Growth Hormone ตรงที่ ฮอร์โมนชนิดนี้ จะยังผลิตอย่างต่อเนื่อง แม้ร่างกายจะผ่านช่วงวัยของการเจริญเติบโตไปแล้ว และยังสามารถผลิตได้ในตอนกลางวัน หมดปัญหาสำหรับคนที่อายุเลยวัยกระดูกปิด หรือในผู้หญิงที่มีประจำเดือนแล้ว แต่เป็นฮอร์โมนที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการหลั่งได้ด้วยการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
IGF-1 ตัวละครสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความสูงให้คุณที่ HiCARE Center by Care 360 ช่วยออกแบบการบริหารร่างกายซึ่งเป็นผลดีต่อการทำงานของ IGF-1 และยังดูแลอย่างครบวงจรให้ทุกโอกาสในการเพิ่มความสูงของคุณเป็นไปได้
 

 

2). โปรแกรมยืดเหยียด และฟื้นฟูกล้ามเนื้อ

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ กระดูกสันหลัง ให้ยืดตรง และแข็งแรง ผ่านกิจกรรมออกกำลังกาย ผสานกับเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา บนอุปกรณ์บาร์โหน โดยการใช้น้ำหนักตัวธรรมชาติของเด็ก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ด้านการยืดกระดูกสันหลัง  และยังสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อได้ดีที่สุด โดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขน รองลงมาก็คือ กล้ามเนื้อหน้าอก กล้ามเนื้อหลัง และแกนกลางลำตัว

3). โปรแกรมกระตุ้นโกรทเพลท (Growth plate) ในบริเวณข้อต่อ และกระดูก

เป็นโปรแกรมกระตุ้นการเคลื่อนไหวบริเวณข้อต่อ และกระดูก (Growth plate) บริเวณร่างกายรยางค์ส่วนล่าง (Lower limb) และลำตัว โดยการส่ายไปมาเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของกระแสเลือด (Blood circulation) และคลายกล้ามเนื้อ (Muscle relaxation) ผ่านเครื่องมือแพทย์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะเครื่องยิงรังสีอินฟาเรด

4). โปรแกรมการดึงกระดูกด้วยเครื่องมือทางกายภาพ

การยืดกระดูกสันหลัง และกล้ามเนื้อ ด้วยเครื่อง Traction โดยนักกายภาพผู้เชี่ยวชาญ เป็นตัวเสริมในการยืดกระดูกสันหลังให้ตรึงตรงรวมทั้งกล้ามเนื้อส่วนหลังและสะโพก

นอกจากนี้แล้วไฮแคร์ คลาสยังส่งเสริมด้านจิตใจ ให้เกิดวินัย ความมุ่งมั่น การเอาชนะใจตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการฝึกฝน รวมทั้งการฝึกสมาธิ ไหวพริบ และปฏิภาณ

ด้วย 5 พื้นฐานการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Body Health) และ 6 พื้นฐานการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ที่สัมพันธ์กับทักษะ (Skill)

 

 

ไฮแคร์ คลาสยังให้ความสำคัญในด้านการวิเคราะห์บุคลิกภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับอาจารย์แพทย์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสำคัญในการวิเคราะห์โครงสร้างทางร่างกายพื้นฐานของเด็กแต่ละคน โดยการนัดหมายเพื่อเข้าพบ ร่วมพูดคุยทำความเข้าใจ ประกอบกับความสำคัญด้านโภชนาการซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็กทุกคน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการระดับประเทศ ร่วมพูดคุย และออกแบบรายการอาหารเฉพาะบุคคล เพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมุ่งเน้นส่งเสริมสารอาหารที่จำเป็น เพื่อช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาร่างกายทางด้านความสูง

ยิ่งไปกว่านั้น การมีบุคลิกภาพที่ดีของเด็กทุกคน ยังคงเป็นสิ่งที่ไฮแคร์ คลาสให้ความสำคัญ เพื่อพัฒนาปรับบุคลิกภาพพื้นฐานของเด็ก ตลอดคลาสการเทรนโดยผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์พัฒนาศักยภาพความสูง ไฮแคร์ หรือ HiCare Center by 360 Care

เรามีใจมุ่งมั่นที่จะดูแล พัฒนา ส่งเสริมเด็กๆ ที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพความสูง ภายใต้เงื่อนไขของแต่ละบุคคล ด้วยหลักการเคียงข้าง …… เพราะเข้าใจซึ่งเป็นปรัชญาของการดำเนินกิจการของเรา

ที่นี่ เราให้บริการที่มากกว่า….คำว่ามาก”” เพราะเรารู้ความต้องการ และเป้าหมายของเด็กเกี่ยวกับเรื่องความสูงอย่างมืออาชีพ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save