“กระดูกสันหลังคด” พบมากโดยไม่รู้ตัวในกลุ่มเด็กที่กำลังเจริญเติบโต อายุ 10-19 ปี พบในเด็กผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยก่อนหน้านั้นจะไม่มีอาการคดแต่อย่างใด แต่จะมาเริ่มคดในช่วงที่เด็กกำลังมีการเจริญเติบโตสูง

หากรู้เร็ว รีบรักษากระดูกสันหลังคดให้ตรง จะช่วยเพิ่มความสูงขึ้นได้

กระดูกสันหลังคดในวัยรุ่น ส่วนใหญ่เป็นโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือมักเกิดจากการมีความยาวของเข่าไม่เท่ากัน คือ ขาข้างหนึ่งสั้นกว่าอีกข้างหนึ่ง อาจพบแนวกระดูกที่โค้งช่วงเดียวหรือเป็นรูปตัว “C” หรือมีแนวกระดูกโค้งสองช่วงหรือเป็นรูปตัว “S” โดยจะคดไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้
วิธีสังเกตง่ายๆคือ
1. ลำตัวเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
2. ระดับไหล่ 2 ข้าง ไม่เท่ากัน
3. ระดับสะบัก 2 ข้าง ไม่เท่ากัน
4.ระดับรอยคอดเอว เว้าไม่เท่ากัน
5.สะโพกด้านใดด้านหนึ่ง สูงกว่าอีกด้าน
6. กระดูกซี่โครง (กระดูกด้านหลังที่นูนขึ้นมา) นูนขึ้นมาไม่เท่ากัน ถ้ายืนเท้าชิดก้มไปด้านหน้า มือทั้ง 2 แตะพื้น เห็นความนูนของหลังไม่เท่ากัน

การรักษา กระดูกสันหลังคด
ในกรณีที่คดไม่มาก สามารถทำได้โดยการทำกายภาพบำบัด ออกกำลังกายที่เหมาะสม รวมทั้งการใส่เสื้อเกราะดัดหลัง (Brace) โดยฉพาะในเด็กและวัยรุ่นที่ยังมีการเจริญเติบโตของกระดูก เพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกคดงอมากขึ้น จนถึงช่วงที่กระดูกหยุดการเจริญเติบโต หลังมีประจำเดือน หรือเมื่อส่วนสูงคงที่
รักษาโดยการผ่าตัด ใช้กับผู้ป่วยมีอาการกระดูกสันหลังคดรุนแรงมากกว่า 60 องศาและทำการรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น
สำหรับเด็กที่กระดูกสันหลังคดควรรีบพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการรักษาทันที นอกจากช่วยชะลอความรุนแรงที่เกิดขึ้น ยังช่วยป้องกันไม่ให้อาการรุนแรงเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในทุกช่วงวัย

Relate Articles

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save